KULTer.hu - Petrence Sándor “hip-háp fordittása”
2635
post-template-default,single,single-post,postid-2635,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Petrence Sándor “hip-háp fordittása”

Tricikliss Dédi:
Tákójják bé a házba’

(ríszlet )

*Bé vezetís*
(dán ivadík) bezony ám, szúr, huhú,
a slepp ne slihhtójja a rekordot,
hú, tákójják bé a házba’
juszt is ivadíkójjanak a magasba’ (dán ivadíkkot)

*alíl a vasárnap*
dísz az ál-lakosság, ál-keresztben a szó
dísz-ínek megy rá az ál-legínnyek és leánnyokra
juh-kötíll az ára, gyün-megy ís fordúll, jó-párti a magasban
juh-kottát takarít a házba’, huhú, koma, bezony ám, szúr!

*1-ssű vers*(pízt markolván’)
a slepp ne slihhtójjon, ló se az ivadík,
Magyarórszág tíz puncsból elcsúsz’,
ís amínt nem-budi, Magyarórszág tíz jígi USA,
dunszt-só. röff, itt kosztnak a rúzst kedveli valaha
ad itt kettűt niköm, bringát itt, a here!
Donát, álj, te lyány, s ha kő itt a here, ha kő itt a here
lít, Márk, pízt, ivadíkkot! uff, jó tejcsarnok, ha ír
mi, uff, de csini fa! ahol jer
só ha (soha?) te lukadda’ a nagy, ó, tomporodda’,
a líve’ ín jó ón-ciripem ís jó maki ón-bukszám
hitem a magasba’, plussz taraj-ikon is
telefónájj rám, kúrtizány, te farom, hú!

Trick Daddy:
Take it to da house

*Intro*
(get down) yes sur, uh huh,
slip n slide records
uh take it to the house
just get on up’ and (get down)

*a lil somthang*
this for all my people all across the world
this song goes out to all the boys and girls
you want the flow to come and turn yo party up
you gotta take it to the house uh uh c’mon, yes sur

*verse 1*(money mark)
slip n slide get lose,
mo punch then a bowl of juice,
and aint nobody mo jiggy then us
dust, so ruff it cost a rust like wha…
give it to me bring it here
dont stop girl shake it here shake it there
let money mark get off yo dairy hair
we off da chain fa the whole year
so if you look with a big o butt
live in yo own crib and make yo own bucks
hit me up tray plus iconz and tell me where you from uh

Fordítássom elű-törtínettye:

Há ez az ín unokaöcsím, a Benőke mikor a múttkor át-gyütt hozzánk, oda-űtt a számitó gípemhö’, oszt össze-vissza nyomogatta, pittyegtötte, s bé álított rajt’ valami lármátt, sivíttő zene-bonát, má amennyire eszt annak lehet tekéntteni, na eggy szó mint száz, há ín kírdem őt, hogy, mi a jó atyaúr-minden vótt ez, a minek ojan-forma hangja vótt, mintha a Jürgen kecske haldoklana az ólban! Há aszonygya a büdös kölök, hogy, ez valami hip-hip-háp, há pedig csak valami szaracín úri-ember mormog maga elí valami írthetettlen-síget. No ís kírdezzem, há mit mond ez a bitang? Há, mongya a Benőke, aszt nem tuggya, mer há ez idegennyelvvű’ van. Na, mondok, há majd ín meg fejtem oszt, csak mutassík valami le-jegyzetet, ebbű a sok mormogássokbú. Erre bé-gyün az ín Rózsim a szobába’, oszt mongya, hogy “há írtesz is te ahhó’ te Sándor, há nem is tucc te amerikaiúl!”

Na, mondok, annyi baj legyen, hát itt az internyet, meg pár szó rám ragatt má a nímetbű is, ammeg majnem ugyan-az, meg-fordíttom ín eszt a hip-háppot egy perc alatt, annyi se! Oszt há meg-csinyáttam ín, alig köllött az internyetess szó-tár, saját gút-főmbű’ is! Na há’ nem fordítottam meg az egísz zenei el-beszíllíst, mostan csak mutattványt közűjjek belűle, mer irgalmattlanú’ el-úntam!

S persze jó-magam (Petrence Sándor, író, kőttő, s mezű gazdássz) nem-igen írcsek a kűttíszetnek’, míg kevíssbí az ijen kűffődi versellísnek csínnyaiho’-bínnyaiho’, mígis há úgy taláttam, hogy ennek bezony nincs sok írtellme. Valamej disznyó bizvást beszíll benne, mivel legaláb egy ízben így szól halgatósságáho’, hogy idízzem: röff! S míg egyebek is vannak benne, de leg írdekesebb mind közű, hogy Szíp Hazánkrú is szó esik, igaz, Mo.-nak rövidíttvín!

Na há azzal a jó szándíkomma’ ajánlom e szíp fordítássomat az Ön-Maguk Szerkesztűssígíben, hogy hátha talánnak valakit, míg nálam es mívelteb embert, mán ha ez eggyáltalán leheccsíges!, ki tán meg fejti e relytett, kódótt, vers-izenettyít e fúrcsa-mód’ Tricikliss Dada nívre keresztőtt ínekes úri-embernek. Ín jómagam szeréntem ez is valami ijen absztrák prosztó-modern alkotás lessz, mer egy szó mint százat se írcsek meg ám belűlle!

Petrence Sándor

szerző: Petrence Sándor
honlap e-mail
Petrence Sándor Kispocsolyságott született valamikó, jelenleg is ott íl felesígíve', Rózsikájáva'. Versei több irodalmi fojó iratba' vótak, úgyis mintpíddáúl a Kít-ezer (2000), Buzgó Világ (Mozgó Világ), s Mellí Beszíllő (Beszélő) ujságokba.

3 archív hozzászólás
 • Áfra János

  Áfra János - szeptember 26, 2010

  a fordított szöveget mindenképp érdemes összevetni soronként is az eredeti angol nyelvűvel, csak ennek fényében válhat világossá ennek a munkának az elementáris ereje, amely a lenyűgöző pontosságban rejlik 🙂

 • Braun Barna

  Braun Barna - szeptember 26, 2010

  HATALMAS!!!
  Petrence úrral én a Mellí Beszélő estjén találkoztam először, igaz akkor csak hanggyát kütte el, cídín.

 • Bodri Jósef - szeptember 26, 2010

  Ínnye!

KULTprogramok

<< 2020. Júl. >>
hkscpsv
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Események

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!

Archívum