KULTer.hu - Recipe Tamus
105497
post-template-default,single,single-post,postid-105497,single-format-standard,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Recipe Tamus

Tamus István: 65 év képekben

Tamus István majdnem minden alkotása az új formakeresés intenciójával született és születik meg. A több művészeti stílusban folytatott – és azokat olykor sajátosan ötvöző – képzőművészeti kísérletei grafikákban, festményekben és objektekben prosperálnak.

Művei az interpretáció és az experimentáció különbségéből fakadó feszültséget mutatják fel: míg az értelmezés általában lezár egy folyamatot (hiszen amikor értelmezünk, egy statikus képet alkotunk valamiről), addig a kísérletezés a tapasztalás új képeihez vezet(het). Ezáltal egy olyan felismeréshez és belátáshoz juthatunk, ami kétségbe vonja a kép ikonikus és imitatív jellegét: a kép korántsem azt mutatja, amit ábrázol. Így művészetében a családtörténet hiányzó momentuma és annak tragikus volta, illetve az apakép folytonos kutatása nem pusztán a múlt rekonstruálásaként jelenik meg, nem az „üresség”, a hiányok kitöltése és megértése miatt fontos, hanem mert az eljövendő alkotások lehetőségfeltételét jelenti.

Innen válik beláthatóvá az alkotó által választott témák rétegzett összefonódása: személyes és családi tárgyú képei történelmi eseményekkel keverednek.

Búcsúlevél (Levél az otthoniaknak), 1956, In memoriam Mama című munkáiban az alkotás igénye és szüksége nemcsak az elveszített családtagok hiányából fakad: magukban hordozzák a múlt paradox mivoltát, miszerint az sohasem szűnt/szűnik meg jelennek lenni, bármikor megjelenhet és megjelenik, jelen van az éppen múló jelenben.

A linóleummetszetekről kitekintő figurái hol perspektíva nélküliek, hol pedig sokperspektívájú „összevisszaságba” szerveződnek.

A grafikákon megjelenő tárgyak és alakok kaleidoszkópszerű egyidejűségére, azok egymásba történő átvágásaira, a hátsó és első síkok egymásba hatolására lehetünk figyelmesek. A művész ezen alkotásain a széttört teret reális figurákkal népesíti be, akik ugyan széttört időben, de reálisan léteznek (például: Rézmetsző diákok, „Kell-egy-ház!”). Sok esetben az ember szorongató életérzését idéző groteszk, lecsupaszított, egzisztencialista alakokat hoz létre: Monodráma, Pavilon, Mária néni, Magány, Ruhaszárítás című munkái rideg, kérlelhetetlen magányról és szorongató, kapaszkodók nélküli létbevetettségről tesznek tanúbizonyságot. Művésztelep a reformáció évében, Mester és tanítványai és Leselkedők című metszeteit a szatirikus túlzás, a hiperbolák szélsőséges használata, a mértéktelenségben való tobzódás jellemzi.

E groteszk képi világokat elénk táró alkotásainak legfontosabb ismérve a lefokozás,

vagyis a magasztos, szellemi, eszményi, elvont dolgok átfordítása a tiszta anyagiság, az evilágiság és a vele eltéphetetlenül összenőtt testiség síkjára. Ezek a groteszk figurák nem válnak külön az őket körülvevő világtól, nem zártak, nem befejezettek és nem készek, minduntalan kiáradnak önmagukból és túllépik saját kontúrjaikat.

Rézkarcait megtekintve a nyomhagyás bensőséges művészetének egyedi felfogásával találkozhatunk. A kortárs művészetből valamelyest kiveszett technika a közelség rekonstruálásának lehetőségét kínálja számunkra: általuk a művész gondolkodásmódjának nyomaira bukkanhatunk, s azokból kiolvashatóvá válik a spontaneitásból, a véletlenekből létrejövő esetlegességek műalkotásokba történő integrálására irányuló alkotói szándéka.

Rézkarcai, nonfiguratív linómetszetei és a tájak által ihletett akvarelljei a véletlen jelentőségének lehetőségeiből létrejövő újabb és újabb lírai absztrakciókként mutatkoznak meg.

Művei előtt tanúi lehetünk „a kép ablak” felfogással való szakítási kísérletnek, ugyanis képfelületei olyan membránként működnek, ami a látható világ ábrázolását az ember belső, lelki valóságára koncentráló figyelemmel ötvözi (ennek egyik önreflexivitást mutató példája az Ablak a világra című festménye). Tájképei vonatkozásában a kompozíció hagyományos megközelítésének újragondolására is felfigyelhetünk: a foltfestészet stílusjegyeit is magában hordozó képein megszűnik a fő- és mellékmotívumok rendszere (például Felhőmadár, Káosz, Különös táj).

Emlék, Japán, Labirintus, Tavaszi szél, Vitorlás és Talált művészet címet viselő munkáiból játékos alkotói attitűd olvasható ki, ennek következtében a képek már kevésbé drámaiak, egyre kevesebbet mondanak el alkotójuk lelki- és hangulati állapotáról. Ehelyett az éppen aktuális médium felé mutatott alázatos hozzáállásáról tanúskodnak: a műalkotást nem a természet puszta ábrázolásának tekinti, inkább olyasvalaminek, ami maga is természeti alkotás. Nem téveszti szem elől, hogy az alkotói folyamat eredményét, a létrejött művet ugyanúgy meghatározza például a rézlemez, az ecset, a festék vagy a papír, amit használ, mint a művészi elképzelés és kivitelezés. Ezek az absztrakcióba hajló munkák, valamint az objet trouvé (talált tárgy) minimalista megközelítését mutató Talált művészet című installáció a zen buddhizmus művészetének „módszerét” sejtetik, amit Sabro Hasegawa találóan „irányított véletlenként” írt le. Ebből a perspektívából a képek ugyanazzal a természetességgel jönnek létre, mint azok a felhők vagy fűcsomók, amelyeket jelzésszerűen sejtetnek. Ebből fakadóan Tamus alkotásaiban a véletlenek és az esetlegességek kreatív művészi kontextualizálásával találkozhatunk.

Tamus István 65 év képekben című retrospektív kiállítása a debreceni Sesztina Galériában tekinthető meg 2018. november 24-ig.

Péter Szabina

szerző: Péter Szabina
honlap e-mail
Péter Szabina 1987-ben született Ózdon. A Debreceni Egyetem szabad bölcsészet alapszakán és esztétika mesterszakán végezett, 2012-től ugyanott a Humántudományi Doktori Iskola Modern Filozófia Programjának nappalis doktorandusza volt, jelenleg doktorjelölt és óraadó tanár. Számos folyóiratban jelentek meg írásai, kutatásai mellett vizuális művészeti tevékenységet is folytat, munkáit több magyarországi kiállításon bemutatták.

KULTprogramok

<< 2020. Júl. >>
hkscpsv
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Események

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!

Archívum